Χρήστες (συνώνυμα: χρηστές, άχρηστες).

Ετυμολογία: Χρήστες. Προέρχεται από το Χρήστος. Πληθυντικός γένους θηλυκού.

εναλλακτικά Χριστίνες.

Χρηστές: πληροφορίες παρεχόμενες στη φρικηπαίδεια, εγκεκριμένες από το ανώτατο συμβούλιο φραπεδιάς με παγωτό.

Άχρηστες: οι ουσίες που καθιστούν τους ανθρώπους χρήστες εκτός διαδικτύου.