Ανθρωπόμορφα όντα, ιθαγενείς της Δυτικής Κρήτης και κάτοικοι των Χανίων. Ιδιαίτερη συνομοταξία είναι οι Πέτσακες, αντίπαλοι των Πασπαριτών.