Ένα πρωινό τ' Απρίλη κοντά στη Ροδαυγή (αφού σκοτώσαν οι εχθροί μας το γελαστό παιδί..) το πληκτρολόγιο του Ντέμης Γκαντέμης χάλασε. Πιο συγκεκριμένα δεν λειτουργούσαν 4 κουμπιά..το εξής ένα: ΨψCc.

Η ΠεριπέτειαΕπεξεργασία

Έτσι αναγκαζόταν να έχει αντιγράπσει τα συγκεκριμένα γράμματα σε κάποιο .txt αρχείο και στο Προσωπικό Μήνυμα του Άμεσου Μαντατοφόρου του (Instant Messenger) με Ctrl + Si (Αποθήκευση ανοιχτής κονσόλας) και προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει, πατούσε Ctrl + V (Επικόλληση).

Η λύσηΕπεξεργασία

Αφού δοκίμασε να ζητήσει τη βοήθεια των Βριλ και του Τάκη, δοκίμασε τα πάντα, χωρίς τύχη και τελικά αποφάσισε να αγοράσει καινούριο..

Η Παρακάτω Σελίδα είναι αφιερωμένη στο νέο πληκτρολόγιοΕπεξεργασία

ΨψψψΨΨΨψψΨψΨψ ψΨ ψ ψ ψ ψΨΨΨΨψ ψΨΨ ψψψψψψΨΨψ CccccΨψΨψψΨ ψcΨCCCC cccCCCcccΨψψΨψ ψΨΨψ ψψψΨΨψ ψ ΨΨψψΨΨΨψψΨΨΨψψΨΨΨΨΨψψ CcccccCCCCcCccCcc

Επειδή μπορώωωωωω!!!

Τί είπαν για αυτή τη σελίδα διάφοροι διάσημοιΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Αρχείο:Angry german kid (subtitles)
δείτε επίσης μία ωδή στη μνήμη του νεκρού πληκτρολογίου

“ε, ψιτ... Angry german kid... για προσπάθησε να σπάσεις αυτό εδώ”

- ο κάτοχος του πληκτρολογίου για τη μάχη Angry german kid VS πληκτρολόγιο χαλάκι από σιλικόνη
 
πληκτρολόγιο χαλάκι... απλά ασχολίαστο...